Krohns krukmakeri
Frisisk kanna

Frisisk kanna


Frisisk kanna, tatingerkeramik, rymmer 1,8 liter. Gjord efter fynd från det vikingatida Birka. Samma sorts kanna har man även funnit i Hedeby. Fynden av denna typen av kanna är daterade till 800-900 talet.
Läs mer på http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=28950

Finns med glaserad eller oglaserad insida

A replica of a Frisian pitcher found at the site of the viking town Birka,  holds 1.8 liters.. The same kind of pitcher has also been found in Hedeby. The findings of this type of pitcher is dated to 900-1000's. Read more on http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=28950Finns

Available with glazed or unglazed inside.
.
600 SEK